Regulamin usług.

Regulamin dotyczy usług:

  • treningi personalne,
  • treningi online,
  • medytacja,
  • medytacja online,
  • konsultacje

Klient zobowiązuje się uiścić opłatę wysokości minimum 50% wartości usługi “z góry” za w/w usługi.

Uprzejmie prosimy o odwołanie lub zmianę terminu spotkania (treningu, medytacji, konsultacji) najpóźniej 24 h przed umówionym terminem.

Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wysokości 50% ceny za usługę, jeśli odwoła spotkanie (trening, medytację, konsultację), w czasie krótszym niż 24 h, od umówionego terminu.

Odwołać lub zmienić termin spotkania można wyłącznie:

  • telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS: 503-591-359

Pozwala to na lepszą organizację naszej pracy oraz umożliwia skorzystanie z naszych usług innym klientom w danym terminie.

Decydując się na korzystanie z naszych usług zgadzasz się z powyższym regulaminem.

%d bloggers like this: